Ogres novada domē pašvaldības vadītājs Artūrs Mangulis un viņa vietnieks tautsaimniecības, sporta un tūrisma jautājumos Egils Helmanis vienojās par kopīga projekta jeb jauna skeitparka izveidi Ogrē.

Ogres novada Sporta centrā esošo skeitparku pamatīgi skāra laika zobs. Ņemot vērā konstatētos bojājumus, kas vērtējami arī kā dzīvībai bīstami (piemēram, sapuvušas rampas detaļas, izlīduši skrūvju gali), šogad tika uzsākta rampu demontāža. Skeitparku slēdza, liedzot aktīvajiem jauniešiem skeitot, skrituļot un taisīt trikus ar BMX. Lieki bilst, ka jaunieši rādīja pūcīgu vaigu. Apzinoties šāda objekta nepieciešamību pilsētas vidē, Ogres novada domes priekšsēdētājs Artūrs Mangulis un priekšsēdētāja vietnieks Egils Helmanis šodien venojās par jauna skeitparka izveidi. “Plāns ir sekojošs – iznest skeitparku no stadiona uz kādu citu, daudz atbilstošāku vietu,” norādīja Helmanis.

Savu viedokli par esošo skeitparku un potenciālo ideju pauda Mangulis: “Negatīvais ir tas, ka skeitparks Ogres stadionā visu vasaru un vēl joprojām ir slēgts. Saņēmām arī aktīvo jauniešu vēstules, iesniegumus, kur norādīts, ka šāds parks ir ļoti nepieciešams. Puiši paši ir jau sazinājušies ar profesionāliem meistariem, kuri būvē šādus parkus. Mūsu uzdevums ir rast tam nepieciešamo finansējumu”.

“Ar kopējiem pūliņiem centīsimies panākt Komunāru laukuma noasfaltēšanu [iepretim Ogres evaņģēliski luteriskajai baznīcai Brīvības ielā; aut.], kur tad arī varētu atrasties jaunais skeitparks. Šo laukumu varētu izmantot arī, piemēram, florbola spēlēšanai vasarā un hokeja – ziemā,” papildināja domes priekšsēdētāja vietnieks.

Jaunā skeitparka vīziju dabā centīsies īstenot SIA “Mind Work Ramps”, kas jau devuši parkam savu nosaukumu – fizkultūras dārzs. Uzņēmuma speciālisti Mārtiņš Sleja un Jānis Kundziņš jau ir sagatavojuši skici, kur ir iekļauts ne tikai skeitparks, bet arī laukums dažādām sportiskām aktivitātēm gan bērniem un jauniešiem, gan arī pieaugušajiem.

Projekta tapšanā un sekmīgā realizēšanā iesaistīsies arīdzan Ogres novada pašvaldības Attīstības nodaļas projektu vadītājs – uzņēmējdarbības atbalsta speciālists Pēteris Preiss. “Ja piesaistām Eiropas finansējumu, tad projekta uzraudzības termiņš ir pieci gadi. Jāizmanto tādi materiāli, kas var kalpot šo un vēl ilgāku laika posmu.”

Jaunā pilsētas infrastruktūras objektu, vismaz daļēji, paredzēts uzbūvēt jau nākamajā gadā