Limbažos atkal uzradušies BMX sporta entuziasti, un šajā sakarībā septembrī nodibināta biedrība BMX klubs «Limbaži». Par savām iecerēm kluba pārstāvji Oskars Kalvāns un Uģis Zviedris ceturtdien apvienoto pastāvīgo komiteju sēdē informēja Limbažu novada domes deputātus.

Tika atgādināts, ka BMX klubs rajona centrā nodibināts jau 1991. gadā un savulaik Limbažos izveidotā trase skaitījusies gluži laba. Tā izauklējusi arī Latvijas un Eiropas čempionus. – Tagad mūsējie puikas spiesti trenēties kaimiņnovados, – zināja stāstīt Oskars, kura divi dēli trenējas Valmierā. Viņš anketējis vairāk nekā pussimt pusaudžu un saņēmis pozitīvas atbildes – jaunieši gribētu nodarboties ar BMX. Tāpat uzrunāti treneri Valmierā, viņi esot gatavi braukt trenēt interesentus arī Limbažos. Pats Oskars būtu gatavs palīdzēt kā trenera palīgs.

Kluba pārstāvji pastāstīja par iecerēm modernizēt trasi. Starp citu, tam jau tapis skiču projekts. Tā autors ir novadnieks Ronalds Golde, kurš gatavs iesaistīties arī projektu rakstīšanā, lai trases sakārtošanai piesaistītu Eiropas līdzekļus. Ronalds pēc profesijas ir arhitekts, kurš savulaik pats bijis iemesls tam, ka šī trase Limbažos vispār tapa. Atbalstot savu dēlu hobiju, trases izveidē toreiz piedalījās puišu tēvs Jānis Golde. Un nu atkal tēvi, bet jau citi, izveidojot biedrību, vēlas modernizēt trasi, paplašinot saviem dēliem iespēju nodarboties ar tehnisku sportu pašu pilsētā. Šim nolūkam biedrība vēlas slēgt līgumu ar pašvaldību par zemes nomu vai apsaimniekošanu vismaz uz 20 gadiem.

Olimpiskā centra Limbaži direktore Baiba Martinsone atzina, ka vides sakārtošana trases vietā būtu atbalstāma. – Trase jau kļūst bīstama, bet vēl nedrošāk, ka pusaudži ar riteņiem šai nodarbei izmanto skeitparku, – viņa secināja. Limbažu un Salacgrīvas novada sporta skolas direktore Diāna Zaļupe uzsvēra, ka viss atkarīgs no cilvēkresursiem. Trases sakārtošana jārisina komplektā ar treneru jautājumu, lai nebūtu tā, ka trase būs, bet pedagogs ne. Viņam jābūt ar atbilstošu izglītību, un pašvaldībai laikus jādomā par ceļa izdevumu segšanu. Bērnu un jauniešu centra vadītāja Sigita Upmale sprieda, ka treneri BMX nodarbēm varētu piesaistīt caur interešu izglītību. Viņasprāt, Limbažos jāattīsta tehniskie sporta veidi. – Jūs savu biedrību neesat popularizējuši. Domāju, ka arī manam dēlam BMX varētu interesēt, – viņa bilda.

Limbažu novada domes izpilddirektors Ainārs Liniņš uzsvēra – pozitīvi, ka biedrībai ir redzējums, kā sakārtot trasi. – Pašvaldībai tāda nav. Tā ka mums ir divas izejas – nolīdzināt trasi vai atdot biedrībai. Lai gan biedrības iesniegumā par naudu nav minēts ne vārda, jāsaprot, ka gan jau arī pašvaldībai ar laiku vajadzēs tam atvēlēt finanses, – viņš secināja. U. Zviedris sprieda, ka pašvaldības palīdzība acīmredzot būs nepieciešama infrastruktūras (apgaismojums, ūdens u.tml.) ierīkošanai, pārējām lietām mēģinās piesaistīt Eiropas līdzekļus. Novada domes priekšsēdētāja vietnieks Didzis Zemmers uzskata – ja reiz ir entuziasti, viņi jāatbalsta. Vienīgi jātiek skaidrībā, kādā formā tas varētu notikt.

Regīna TAMANE
Ilustratīvs foto/ Foto: Lotārs Zariņš